Tro det eller ei: Synet kan være en delaktig årsak til sykdommen fibromyalgi.
Det er optiker Tor Kolstad som slår dette kategorisk fast.
Kolstad har arbeidet med syn kontra fibromyalgi – og resultatet ble et apparat
hvor man korrigerer samsynsforstyrrelser ved hjelp av prismeglass.
Dette er en tysk metode og testen heter POLA.

Artikkel fra Fibromyalgibladet 3/2009.

Samsynsforstyrrelser
Under vanlige omstendigheter går man til en øyelege eller optiker for å få briller som gjør at man ser bedre. Man kan imidlertid «se som en ørn» sier Kolstad, men likevel trenge briller. Og det er her spørsmålet virkelig melder seg: HVORFOR?
Det man vet er at de fleste av oss har medfødte synsfeil som øynene selv korrigerer slik at vi likevel ser godt. Slik selvkorrigering kan imidlertid føre til stressreaksjoner som gir mange plager. Inn under her er fibromyalgi.
Optiker Tor Kolstad har drevet med samsynsforstyrrelser i over 20 år, og har naturlig nok etter hvert fått et nært samarbeid med fysioterapeuter, kiropraktorer, logopeder, psykologer, leger og øyeleger.
— Det skal sies at det ikke bare er meg her i landet som driver med prismeglass og utprøving av disse via polatesten, sier Kolstad.

Briller for å ha det bedre
Screen Shot 2017-05-02 at 16.41.54Som allerede nevnt kan man ha en brille fra før eller se som den berømte ørnen. Allikevel kan man trenge en brille for samsynet. Ved å korrigere samsynet vil en altså få en brille for å ha det bedre.
Likevel finnes det enkelte tilleggssymptomer. I denne sammenheng er det hodepine, øyesmerter, synsforstyrrelser, tretthet samt kvalme og svimmelhet.
Når Kolstad nevner dette, dreier det seg om pasienter med skjult skjeling. Nervesystemet og muskulaturen vil forsøke å motvirke skjelingen og vil trekke øynene på plass i samsynsstilling. Derfor vil muskulaturen aldri slappe av.
— Dette vil over tid føre til at det dannes forstyrrelser i øyets nervesystem, noe som igjen skaper problemer for muskulaturen. I og med at øyet er det eneste organet utenfor hjernen som har hjernenerver til seg, kan «man nesten si at øyet er en del av nettopp hjernen», sier Kolstad. Han synes det er viktig at disse komponentene er i orden. Dette øyenerveproblemet gjør at musklene får mindre blod, blir svakere. stive, trette og får mindre utholdenhet.

Vi utsetter øyne for for mye statisk muskelarbeid
I følge Kolstad viser det seg at det er nøye samspill mellom øyemusklene og hode- og nakkemusklene. Delvis også med den øvrige kroppsmuskulatur. Øyespenning vil altså spre seg via nervesystemet og fører til spenninger/smerter i nakke/skuldre og rygg. Vi lever i et samfunn hvor vi bruker øynene altfor mye statisk. Vi leser mye, bruker data og benytter kveldstimene til å se på fjernsyn. I og med dette utsetter vi muskulaturen for statisk muskelarbeid i et omfang som de er dårlig egnet til å mestre.

Screen Shot 2017-03-27 at 12.58.21  Prismekorreksjon
Det er verdt å besøke en optiker hvis du lider av fibromyalgi. Man skal ikke se bort fra at hjelp kan hentes fra nettopp denne yrkesgruppen. Viktig er det imidlertid at man bruker en skikkelig fagmann/kvinne som kjenner problemstillingen. Nåt det gjelder akkurat prismekorreksjon innebærer denne metoden store muligheter, men også enkelte problemer. Dette er fordi  den i Norge bare brukes av optikere. Metoden inngår ikke som en del av den vanlige øyelegeutdannelsen. Derfor står det bare svært få fagpersoner til disposisjon for utøving av denne vellykkede metoden som har vært anvendt i ca 40 år.

Vanskelig tema
Optiker Tor Kolstad er den første til å forstå at dette er et komplisert tema for en «ikke fagmann/kvinne». Likevel mener han at mennesker som lider av fibromyalgi bør prøve metoden.
– Jeg vil også understreke at barn og unge som har fått diagnosen fibromyalgi bør oppsøke en prismeoptiker, sier Kolstad.

Faktaboks:
Erfaring viser (som støttes av flere studier) at svært mange blir hjulpet av dette tyske systemet. Til og med yrkespolitiske motiverte kritikere av prismebriller innrømmer at andelen positive resultater av metoden ligger på rundt 65 prosent.

Kilde: Fibromyalgibladet 3/2009
Av Ambjørg Niisen

Få hjelp av spesialist

Tor Kolstad har 35 års erfaring med samsynsforstyrrelser, har du noen spørsmål? Ring 22 44 24 26 eller kontakt oss for timebestilling og mer informasjon.